Τρόπος κλήρωσης:
Για την κλήρωση θα χρησιμοποιηθούν οι 3 πρώτοι αριθμοί της πρώτης κλήρωσης του ΚΙΝΟ που θα γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, το σύστημα των αιτήσεων θα κλείσει και θα εφαρμοστεί ο παρακάτω αλγόριθμος στις αιτήσεις που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Έστω ότι έγιναν 50 αιτήσεις και χρησιμοποιήθηκε η κλήρωση της 13/9/2011. Ο αριθμός του λαχείου εκείνης της κλήρωσης είναι 503804.
Η πρώτη αίτηση που θα γίνει δεκτή θα είναι η (503804 mod 50) + 1 δηλαδή η αίτηση με αριθμό 05.

Αν αφαιρέσουμε την αίτηση με αριθμό 05 απομένουν 49 αιτήσεις.
Η δεύτερη αίτηση που θα γίνει δεκτή θα είναι (503804 mod 49) + 1 δηλαδή η αίτηση με αριθμό 36 η οποία έχει νούμερο 37.

Διευκρίνιση: mod είναι το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης.