Η προστακτική της γερμανικής γλώσσας στην Α΄τάξη γυμνασίου με επικοινωνιακό τρόπο διδασκαλίας.