Μάθημα: Θρησκευτικά
Θέμα:Η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικοί στόχοι:
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές το ευαγγελικό μήνυμα της έμπρακτης και ανιδιοτελούς
αγάπης πέρα από φυλετικές,κοινωνικές,εθνικές και θρησκευτικές διακρίσεις.
2. Να προσεγγίσουν βιωματικά το μήνυμα της παραβολής ώστε να γίνουν σύγχρονοι
Σαμαρείτες
3. Να κατανοήσουν την έννοια του "πλησίον"και την αναγκαιότητα της έμπρακτης
αγάπης στην εποχή μας.

Διδακτικές τεχνικές - Μεθοδολογία

Καταιγισμός ιδεών
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Artful Thinking
Δραματοποίηση
Καρέκλα αφήγησης
Σύνταξη κειμένων
Φύλλα εργασίας
Δημιουργία παιχνιδιών ( σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο)

Ψηφιακά εργαλεία:

Παρουσιάσεις PowerPoint
Χρήση διαδικτύου
Χρήση video από το Youtube