Τίτλοςθεματικήςενότητας: «Voilà ma journée quotidienne !"
Γενικός σκοπός : Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να επικοινωνούν ειδικές έννοιες (μηνύματα) στους συμμαθητές τους για συγκεκριμένους σκοπούς.
Τύπος δραστηριότητας και μεθοδολογία: Επικοινωνιακή δραστηριότητα, βιωματικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω της ομαδοσυνεργατικής και της διαφοροποιημένης μεθόδου διδασκαλίας.
Κοινό / επίπεδο μαθητών: παιδιά 11-12 ετών, μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του ελληνικού δημοτικού σχολείου που έχουν κατακτήσει γνώσεις στη γαλλική γλώσσα μετά από περίπου 80 ώρες διδασκαλίας.
Τρόπος εργασίας : σε ομάδες 3-4 μαθητών
Διδακτικοί στόχοι : Μαθαίνω , ρωτώ και λέω την ώρα
ü Μαθαίνω τα αυτοπαθή ρήματα και τα χρησιμοποιώ για να περιγράψω την καθημερινότητά μου

ü Μαθαίνω να περιγράφω τις δικές μου καθημερινές πράξεις και δραστηριότητες καθώς και κάποιου άλλου προσώπουΠαιδαγωγικοί στόχοι :
ü αύξηση της αναλογίας του προφορικού λόγου μέσα στην τάξη

ü ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών

ü αξιοποίηση της διάδρασης στην τάξη και της λειτουργικής πτυχής της γλώσσας

ü ανάπτυξη των τεσσάρων συνιστωσών της επικοινωνιακής ικανότητας (σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο ξένων γλωσσών):κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου.

ü ένταξη σε πραγματικό περιβάλλον και ενσυνείδηση της γλωσσικής εργασίας στην τάξη και μεταφορά του πλαισίου της τάξης σε πραγματικό κοινωνικό πλαίσιο

ü κινητοποίηση του ψυχοκινητικού υπόβαθρου των μαθητώνΥποστηρικτικό υλικό : μικρά βιντεάκια διάρκειας μερικών λεπτών


Μέσα διδασκαλίας:
ευχάριστες και πρωτότυπες δραστηριότητες και βιωματικές δράσεις
παιχνίδια, εικόνες και μουσική, μίμηση και κίνηση τραγούδια, δραματοποίηση, διαλόγους, παντομίμα, μικρές ταινιούλες, διαδραστικές ασκήσεις, πηγές από το διαδίκτυο κι αυθεντικό υλικό, χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
κάρτες-λέξεις
κάρτες-εικόνες