Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εκπονούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση με θέμα τη Διαχείριση Απορριμμάτων.