Το μάθημα "Πρόβα Συμφωνικής Ορχήστρας" συνδέεται με το ΑΠΣ του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής της Α΄ τάξης του γυμνασίου και έχει ως σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τα ηχοχρώματα των μουσικών οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας, την αναγνώρισή τους οπτικά και ακουστικά και την ενεργοποίηση τους για συμμετοχή σε συναυλίες κλασικής μουσικής.