10 αιώνες μεσαιωνικής ιστορίας της Γαλλίας και η μεταμόρφωσή της από ένα μωσαϊκό βαρβαρικών βασιλείων σε ένα εθνικά ενωμένο βασίλειο υπό ένα μονάρχη.