Εκμάθηση των τριών αλγοριθμικών δομών επανάληψης, της επιλογής της κατάλληλης δομής σε σχέση με το πρόγραμμα που ζητείται να αναπτυχθεί και μετατροπή των επαναληπτικών δομών στις άλλες μορφές.