Το μάθημα αυτό με αφορμή το κεφάλαιο 2.3.35 - 2.3.56 των Ελληνικών του Ξενοφώντα, διατρέχει όλη την ιστορία των τυραννικών ή αλλιώς δικτατορικών καθεστώτων στην Ελλάδα με στόχο να γίνει αντιληπτό στους μαθητές ότι τα καθεστώτα που παραβιάζουν το σύνταγμα και τους νόμους έχουν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά βίας.