• Το μάθημα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ απευθύνεται στους μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ του τμήματος Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεωνκαι είναι δομημένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

    Για οιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το διαχειριστή του μαθήματος – εκπαιδευτικό ΚΙΤΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ στο τηλ 6973027222

  • Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ του τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ και είναι δομημένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

    Για οιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το διαχειριστή του μαθήματος – εκπαιδευτικό ΚΙΤΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ στο τηλ 6973027222


  • Το μάθημα ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ απευθύνεται στους μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ του τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ και είναι δομημένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

    Για οιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το διαχειριστή του μαθήματος – εκπαιδευτικό ΚΙΤΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ στο τηλ 6973027222