Επαφές και ιδιωτικότητα

Από Το wiki του σεμιναρίου
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι χρήστες που έχετε προσθέσει στη Λίστα Επαφών σας θεωρούνται "επαφές" ή "φίλοι". Στο μενού Αρχείο −>Επιλογές −>Ιδιωτικότητα (ή Εργαλεία −>Ρυθμίσεις… −>Ιδιωτικότητα) μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε τις εισερχόμενα κλήσεις ή τα μηνύματα μόνο από τους ανθρώπους στη Λίστα Επαφών σας και στο Αρχείο −>Επιλογές −>Ειδοποιήσεις (ή Εργαλεία −>Ρυθμίσεις… −> Ειδοποιήσεις)και Ειδοποιήσεις Μηνυμάτων μπορείτε να διαμορφώσετε τα διαφορετικά επίπεδα για τις εισερχόμενες επικοινωνίες βασισμένες στο εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος είναι στον κατάλογο επαφών σας ή όχι.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες

Το Skype προστατεύει τη μυστικότητά σας με την παρουσίαση του γεγονότος ότι είστε Συνδεδεμένος-η μόνο σε εκείνους τους χρήστες που έχετε επιτρέψει ρητά να βλέπουν αυτές τις πληροφορίες. Όταν ένας άλλος χρήστης σας προσθέτει στη Λίστα Επαφών του/της, θα σας εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου “αιτήματος έγκρισης”. Εάν "δέχεστε" το αίτημα, ο χρήστης θεωρείται εξουσιοδοτημένος από σας. Εάν "αρνηθείτε" το αίτημα, ο χρήστης δεν θα γίνει εξουσιοδοτημένος (σημειώστε ότι τίποτα δεν επιστρέφεται πίσω στον αιτούντα). Εάν "αγνοήσετε" το αίτημα, το αίτημα θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο "έναρξης" έως ώτου θέλετε να το εξετάσετε. Σημειώστε ότι στο μενού Αρχείο−>Επιλογές−>Ιδιωτικότητα (ή Εργαλεία −>Ρυθμίσεις… −>Ιδιωτικότητα) μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε τις εισερχόμενα κλήσεις ή τα μηνύματα μόνο από τους ανθρώπους που έχετε εγκρίνει.

Αποκλεισμένοι(Μη εξουσιοδοτημένοι) χρήστες

Εάν εμποδίσετε έναν χρήστη, ο χρήστης δεν θα είναι σε θέση πλέον να επικοινωνήσει με σας (και αντίστροφα). Θα εμφανίζεστε πάντα ως Αποσυνδεδεμένος-η στους χρήστες που έχετε εμποδίσει. Μπορείτε να εκδώσετε τη Λίστα μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση Αποκλεισμένων χρηστών (ή στο πλαίσιο διαλόγου του μενού Αρχείο−>Επιλογές−>Ιδιωτικότητα−>Διαχείριση αποκλεισμένων χρηστών ή Εργαλεία −>Ρυθμίσεις… −>Ιδιωτικότητα −>Διαχείριση αποκλεισμένων χρηστών).