Εργασία 7.5: Μετατροπή αρχείου wave σε mp3

Από Το wiki του σεμιναρίου
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αν το περιβάλλον εργασίας του Αudacity είναι στα Αγγλικά μπορούμε να το αλλάξουμε στα ελληνικά: Πατάμε Ctrl+p και ανοίγει το Preferences. επιλέγουμε Interface και στο Language επιλέγουμε Ellinika και πατάμε ΟΚ.

Υποθέτουμε ότι έχουμε κατεβάσει στον υπολογιστή μας το wave Αρχείο με όνομα Fwta.wav και το έχουμε ήδη ανοίξει με την εφαρμογή Audacity. Θέλουμε να το μετατρέψουμε και να το αποθηκεύσουμε σε μορφή mp3. Αρκεί όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα να επιλέξουμε [Αρχείο] και [Εξαγωγή…]ή στα Αγγλικά Export Audio.

Export-Audio.jpg

Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε τη θέση στον υπολογιστή μας που θα αποθηκευτεί το αρχείο, με τι όνομα και με ποια μορφή/format (εμείς επιλέγουμε mp3).

Save mp3-2.png

Πατάμε [Αποθήκευση] και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο όπου μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορες πληροφορίες (γνωστές ως μεταδεδομένα (ID3)) στο mp3 αρχείο μας.

Metadata3.jpg

Πατάμε [Εντάξει] και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο

E65 aud3.png

Αν έχουμε αποθηκευμένο κάπου στον υπολογιστή μας (από κάποιο προηγούμενο download) το αρχείο lame_enc.dll τότε πατάμε [Αναζήτηση] και στο παρακάτω παράθυρο εντοπίζουμε τη θέση του και πατάμε [Άνοιγμα].

E65 aud04.png

Αν όχι τότε στο παράθυρο: Εντοπισμός του Lame, πατάμε [Εντάξει] . Eμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

E65 aud05.png

Πατάμε [ΟΚ] και ελαχιστοποιούμε την οθόνη του Audacity με σκοπό να κατεβάσουμε το lame_enc.dll

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου, το αντιγράφουμε στο φάκελο C:\Program Files\Audacity τα περιεχόμενα του οποίου φαίνονται στη παρακάτω εικόνα. Σημείωση: Στα Windows 7 ή 8, η διαδρομή για την αντιγραφή είναι: Τοπικός δίσκος (C:) > Αρχεία Εφαρμογών (x86) > Audacity

E65 aud06.png


Μετά την αντιγραφή του lame_enc.dll, μεγιστοποιούμε την οθόνη της εφαρμογής Audacity και επιλέγουμε ξανά να μετατρατέψουμε (και να αποθηκεύσουμε) το αρχείο μας σε μορφή mp3.

15:32, 10 Δεκεμβρίου 2013 (EET)